Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Α.Ε.Ι.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)
www.arch.ntua.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 19.950
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 14,33 (Συντ.: 1)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 14,46 (Συντ.: 1)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 13,25 (Συντ.: 1)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
www.architecture.web.auth.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 17.985
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 14,33 (Συντ.: 1)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 14,46 (Συντ.: 1)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 13,25 (Συντ.: 1)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΑΤΡΑ)
www.arch.upatras.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 18.854
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 12,90 (Συντ.: 0,9)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 13,01 (Συντ.: 0,9)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 15,9 (Συντ.: 1,2)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
www.architecture.uoi.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 16.675
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 11,47 (Συντ.: 0,8)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 11,57 (Συντ.: 0,8)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 10,6 (Συντ.: 0,8)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ)
www.arch.uth.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 16.985
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 10,03 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 10,12 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 10,6 (Συντ.: 0,8)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΑΝΙΑ)
www.arch.tuc.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 14.630
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 12,90 (Συντ.: 0,9)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 13,01 (Συντ.: 0,9)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 11,92 (Συντ.: 0,9)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 13.205
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΞΑΝΘΗ)
www.arch.duth.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 14.365
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 10,03 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 10,12 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 10,6 (Συντ.: 0,8)
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.ia.uniwa.gr/ia
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 12.535
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 14,05 (Συντ.: 1)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 14,36 (Συντ.: 1)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 11,37 (Συντ.: 1)
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.cons.uniwa.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 13.725
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 11,28 (Συντ.: 0,8)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 11,55 (Συντ.: 0,8)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 9,1 (Συντ.: 0,8)
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/cons
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 10.200
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: - (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 10,19 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 10,26 (Συντ.: 0,8)
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σέρρες)
www.ia.ihu.gr
2023: ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ): 12.030
ΕΒΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ: 9,83 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ: 10,19 (Συντ.: 0,7)
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ: 9,1 (Συντ.: 0,8)
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Ε.Ι.
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
(ΑΘΗΝΑ)
www.asfa.gr
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
www.vis.auth.gr
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
www.eetf.uowm.gr
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Σχολή Καλών Τεχνών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.arts.uoi.gr