Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Ε.Ι.
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
(ΑΘΗΝΑ)
www.asfa.gr/greek/index.html
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
www.vis.auth.gr
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
www.eetf.uowm.gr
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Σχολή Καλών Τεχνών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.arts.uoi.gr
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Α.Ε.Ι.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)
www.arch.ntua.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 19.929 2020: 19.165 ΔΙΑΦΟΡΑ: +764
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
www.arch.auth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 17.372 2020: 17.885 ΔΙΑΦΟΡΑ: -513
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΑΤΡΑ)
www.arch.upatras.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 18.840 2020:16.365 ΔΙΑΦΟΡΑ: +2.475
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
www.architecture.uoi.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 16.807 2020:14.505 ΔΙΑΦΟΡΑ: +2.302
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ)
fos.prd.uth.gr/archweb
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 14.217 2020: 15.100 ΔΙΑΦΟΡΑ: -883
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΑΝΙΑ)
www.arch.tuc.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 14.099 2020:12.760 ΔΙΑΦΟΡΑ: +1.339
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΞΑΝΘΗ)
www.arch.duth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: //./// 2020: 12.335 ΔΙΑΦΟΡΑ: ////
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/ia
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 12.613 2020: 9.910 ΔΙΑΦΟΡΑ: +2.703
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/gd
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 11.466 2020: 8.335 ΔΙΑΦΟΡΑ: +3.131
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/cons
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 10.412 2020: 5.585 ΔΙΑΦΟΡΑ: +4.557
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σέρρες)
https://www.ihu.gr/tmimata/esoterikis-architektonikis/
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2021: 10.412 20209: 6.850 ΔΙΑΦΟΡΑ: 1.739