Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
F.A.Q.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

PORTFOLIO

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Υπάρχουν τμήματα και αν ναι, πόσα άτομα έχει κάθε τμήμα;

Οι μαθητές δεν χωρίζονται σε τμήματα γιατί κάθε σπουδαστής έχει προσωπικό ρυθμό εξέλιξης και εξάσκησης έτσι η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται πάνω στο σχέδιο του και ο καθένας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Μέσα στην αίθουσα υπάρχουν διδάσκοντες που ανά τακτά διαστήματα παρακολουθούν τον κάθε μαθητή καθώς εργάζεται και σχολιάζουν τη δουλειά του. Αναλόγως την εποχή διδάσκοντες βρίσκονται στο φροντιστήριο απ’ το πρωί ή απ’ το μεσημέρι και είναι αρκετοί ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών. Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να παρακολουθεί όσες ώρες θέλει μέσα στην ημέρα και να επιλέξει πόσες και ποιες μέρες θέλει μέσα στην εβδομάδα.

Επιστροφή στην αρχή
Πότε μπορεί να γραφτεί κάποιος;

Ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει όποτε θέλει. Εγγραφές γίνονται όλο τον χρόνο.

Επιστροφή στην αρχή
Πόσο καιρό χρειάζεται να κάνει κάποιος σχέδιο για να είναι ικανοποιητικό το επίπεδο του για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις σχολές Καλών Τεχνών;

Από την εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι μία επαρκής προετοιμασία διαρκεί περίπου ένα χρόνο συστηματικής και συνεπούς δουλειάς. Το διάστημα όμως αυτό ποικίλει αναλόγως με τον ρυθμό εξέλιξης και συχνότητα παρακολούθησης.

Επιστροφή στην αρχή
Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να παρακολουθώ;

Το πόσες φορές θα παρακολουθεί κάποιος εξαρτάται από τις δυνατότητές του, τον χρόνο που ο ίδιος διατίθεται να αφιερώσει και από τον στόχο που έχει. Δεδομένου ότι το σχέδιο δεν είναι θεωρητικό μάθημα αλλά βασίζεται στην εξάσκηση, όσο περισσότερο δουλέψει κάποιος τόσο βελτιώνει τις πιθανότητες επιτυχίας του.

Επιστροφή στην αρχή
Σε τι διαγωνίζονται στις εξετάσεις;

Και στις 3 σχολές οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε σχέδιο και χρώμα μέσω παρακολούθησης εκ του φυσικού. Στην Αθήνα και στη Φλώρινα πρέπει επιπλέον να παραδώσουν ένα δικό τους έργο (ελεύθερο θέμα) όπως και ένα έργο με αφορμή έναν τίτλο που θα τους δοθεί (λεκτικό θέμα). Το φροντιστήριο μας προετοιμάζει τους υποψηφίους και για τις 4 δοκιμασίες.

Επιστροφή στην αρχή
Πότε διενεργούνται και πόσο διαρκούν οι εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών;

Οι εξετάσεις για τις Σχολές Καλών Τεχνών Αθήνας και Θεσσαλονίκης διεξάγονται ταυτόχρονα τον Σεπτέμβρη κάθε έτους ενώ της Φλώρινας Οκτώβρη. Της Αθήνας διαρκούν 5 μέρες, της Θεσσαλονίκης 3 μέρες και της Φλώρινας 4. Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε ομάδες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και των τριών σχολών.

Επιστροφή στην αρχή
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για τις εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών;

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γραμματεία της Σχολής, συνήθως από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου και περιλαμβάνουν: α. Αίτηση συμμετοχής, (η οποία είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Σχολή.) β. Τίτλο σπουδών γ. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου δ. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Επιστροφή στην αρχή
Επηρεάζει ο βαθμός απολυτηρίου την εισαγωγή μου στις Σχολές Καλών Τεχνών;

Ο βαθμός απολυτηρίου και γενικότερα η σχολική απόδοση δεν επηρεάζουν καθόλου στην εισαγωγή κάποιου στις Σχολές Καλών Τεχνών.

Επιστροφή στην αρχή
Υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα στις εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών;

Όχι. Κατά την διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων οι υποψήφιοι εκτελούν μόνο έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο.

Επιστροφή στην αρχή
Πόσοι μπαίνουν κάθε χρονιά στις Καλών Τεχνών;

Οι επιτυχόντες είναι περίπου ενενήντα με εκατό στην Αθήνα και άλλοι τόσοι στην Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή στην αρχή
Δεν έχω απολυτήριο Λυκείου, μπορώ να δώσω στις Καλών Τεχνών;

Παρόλο που οι Σχόλες Καλών Τεχνών είναι Ανώτατης εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου να δώσουν εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί καταθέτουν φάκελο ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δεκαπέντε έργα στις Σχολές τον Ιούνιο, και εφόσον κριθούν ικανοί τους επιτρέπεται να διαγωνιστούν τον Σεπτέμβρη κανονικά μαζί με τους υπολοίπους υποψηφίους. Προσοχή!!! Φάκελος πρέπει να κατατεθεί σε κάθε σχολή ξεχωριστά.

Επιστροφή στην αρχή

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ

Πόσα άτομα έχει κάθε τμήμα;

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και περιορίζονται στους 7 μαθητές ανά διδάσκοντα.

Επιστροφή στην αρχή
Πότε πρέπει να ξεκινήσει κάποιος να κάνει σχέδιο για τις Πανελλήνιες;

Λόγω του ότι το πρόγραμμα των παιδιών στη Γ' Λυκείου είναι ήδη αρκετά φορτωμένο, πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουν σχέδιο από την Β' Λυκείου έτσι ώστε να καλύψουν όλη την ύλη και να εξασκηθούν χωρίς να πιεστούν. Ωστόσο ακόμα και αν κάποιος ξεκινήσει στη Γ' Λυκείου προλαβαίνει να καλύψει την ύλη μπαίνοντας σε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα.

Επιστροφή στην αρχή
Θεωρείται προϋπόθεση κάποιος να έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με σχέδιο ή να διαθέτει κάποιου είδους δεξιότητα -‘ταλέντο’- σ’ αυτό;

Το σχέδιο, συγκεκριμένα στα πλαίσια των Πανελληνίων Εξετάσεων, είναι κάτι που μπορεί κάποιος ξεκινώντας με απλές ασκήσεις, εξελικτικά να το διδαχτεί ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις εξετάσεις. Σίγουρα βοηθάει και αν έχει κάποιος ‘ταλέντο’, ή καλή αντίληψη του χώρου, ή γνώσεις γεωμετρίας αλλά όλα αυτά είναι πράγματα που τα αποκομίζει κανείς και κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο φροντιστήριό μας.

Επιστροφή στην αρχή
Αν κάποιος διδάσκεται στο σχολείο του Ελεύθερο ή/και Γραμμικό σχέδιο χρειάζεται να κάνει και φροντιστήριο;

Δυστυχώς τα μαθήματα σχεδίου στα σχολεία είναι τελείως ανεπαρκή για κάποιον που θέλει να διαγωνιστεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σίγουρα και αυτή η μικρή εμπειρία μπορεί να αποτελέσει βοήθεια αλλά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες των εξετάσεων.

Επιστροφή στην αρχή
Χρειάζεται κάποιος να δουλεύει και στο σπίτι;

Μόνο στην περίπτωση του γραμμικού σχεδίου απαιτείται αυτό, ενώ στο ελεύθερο επαφίεται στη βούληση και τους στόχους του εκάστοτε μαθητή.

Επιστροφή στην αρχή
Πόσα μόρια μετρούν τα σχέδια στις Πανελλήνιες Εξετάσεις;

Τα σχέδια έχουν συντελεστή 2, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι κάποιος γράψει 20 στο Ελεύθερο και 20 στο Γραμμικό σχέδιο συλλέγει 4000 μόρια.

Επιστροφή στην αρχή
Συνυπολογίζεται ο βαθμός του σχεδίου στις σχολές Αρχιτεκτονικής και Τ.Ε.Ι. αν έχω γράψει σε ένα από τα δυο κάτω από την βάση;

Όχι, απαραίτητη προϋπόθεση για να υπολογιστούν τα μόρια των σχεδίων στην εισαγωγή για τις αντίστοιχες σχολές είναι και το Ελεύθερο αλλά και το Γραμμικό σχέδιο να είναι πάνω από την βάση.

Επιστροφή στην αρχή

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Είμαι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ, μπορώ να δώσω εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής ή άλλων σχολών που απαιτείται σχέδιο στις εισαγωγικές τους;

Όχι μόνο μπορείς αλλά λόγω του ότι έχεις ήδη κάποιο πτυχίο μπορείς να δώσεις και κατατακτήριες ανεξαρτήτως αν το πτυχίο σου είναι από κάποια σχολή σχετική με σχέδιο.

Επιστροφή στην αρχή
Πότε είναι οι κατατακτήριες των Σχολών Καλών Τεχνών;

Οι κατατακτήριες διεξάγονται κάθε Δεκέμβρη. Διαρκούν πέντε μέρες και την τελευταία μέρα ο υποψήφιος παραδίδει μαζί με τα εκεί έργα του και φάκελο με έργα του που έχει δημιουργήσει εκτός της σχολής.

Επιστροφή στην αρχή
Διαφοροποιείται η ύλη των κατατακτηρίων από των εισαγωγικών εξετάσεων στις σχολές Καλών Τεχνών;

Πέρα από τον φάκελο που καταθέτουν οι υποψήφιοι, στις κατατακτήριες εξετάσεις διαγωνίζονται σε σχέδιο ή χρώμα σε γυμνό μοντέλο αναλόγως την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν (ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική) και σε λεκτικό θέμα.

Επιστροφή στην αρχή
Ο φάκελος για τις κατατακτήριες για τις σχολές Καλών Τεχνών πόσα έργα πρέπει να περιέχει και τι τύπου;

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει σχετική εργασία, μέχρι κατ´ ανώτατο όριο 15 έργα (σχέδια ασπρόμαυρα και σχέδια σε χρώμα).

Επιστροφή στην αρχή

PORTFOLIO

Θέλω να πάω σε κάποια σχολή στο εξωτερικό και απαιτείται φάκελος. Υπάρχει τμήμα προετοιμασίας;

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα προετοιμασίας για σχολές εξωτερικού το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Καλών Τεχνών. Στο τμήμα αυτό καλύπτεται ένα εύρος θεμάτων, τεχνικών και υλικών αναλόγως την σχολή και το τμήμα που ενδιαφέρεται ο κάθε μαθητής.

Επιστροφή στην αρχή
Μπορώ να ξεκινήσω όποτε θέλω;

Το μάθημα στο τμήμα για portfolio στηρίζεται σε παρουσιάσεις και εργασίες για το σπίτι. Στο κάθε μάθημα αντιμετωπίζεται διαφορετικό θέμα χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των προηγούμενων. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει όποτε θέλει και να εστιάσει σε θέματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.

Επιστροφή στην αρχή
Πόσος καιρός κρίνεται απαραίτητος για μία σωστή προετοιμασία;

Το διάστημα αυτό εξαρτάται από τον χρόνο που θα αφιερώσει κάποιος και από την προσωπική του ενασχόληση. Λόγω της υψηλής ζήτησης και απαιτήσεων κάποιων σχολών το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αρκετά μεστό, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες συστηματικής δουλειάς.

Επιστροφή στην αρχή
Τι περιλαμβάνει ένας καλός φάκελος;

Οι περισσότερες σχολές έχουν διαφορετική διαδικασία εισαγωγής και κριτήρια για το portfolio. Στις περισσότερες θέλουν να δουν σχεδιαστικές και ζωγραφικές ικανότητες, ικανότητα έρευνας και γνώσεις γύρω από την ιστορία της τέχνης καθώς επίσης και πειραματισμό με διαφορετικά υλικά.

Επιστροφή στην αρχή

ΓΕΝΙΚΕΣ

Είμαι φοιτητής σε κάποια σχολή και δυσκολεύομαι στο γραμμικό – ελεύθερο – χρώμα. Μπορώ να προετοιμαστώ στο φροντιστήριο σας;

Επειδή το διδακτικό προσωπικό μας αποτελείται από απόφοιτους Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής μπορεί να ανταποκριθεί σε ποιο εξειδικευμένη ύλη για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

Επιστροφή στην αρχή
Ζωγραφίζω για χόμπι αλλά θέλω να κάνω κάποια μαθήματα χρώματος - σχεδίου;

Υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψουμε με μία πληθώρα υλικών και θεμάτων ώστε να εστιάσουμε περισσότερο σε ζωγραφικές αξίες και πιο εξειδικευμένα προβλήματα της τέχνης πέρα από τις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων.

Επιστροφή στην αρχή
Κάνω αγιογραφία, βοηθάει στο σχέδιο;

Παρόλο που και η αγιογραφία χρησιμοποιεί κάποιες από τις αρχές του σχεδίου, η λογική και η τεχνική της είναι αρκετά μακριά Η σημαντικότερη διαφορά τους είναι ότι το σχέδιο απαιτεί συνεχή παρατήρηση εκ του φυσικού, τακτική η οποία δεν εφαρμόζεται στην αγιογραφία.

Επιστροφή στην αρχή
Τι υλικά χρειάζονται;

Λόγω του ότι κάθε τμήμα χρειάζεται διαφορετικά υλικά, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε απ' ευθείας μαζί μας για να σας δώσουμε την λίστα με τα υλικά που θα χρειαστείτε.

Επιστροφή στην αρχή