Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ


Το τμήμα κατατακτηρίων έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους υποψηφίους για τις εξετάσεις των σχολών στα μαθήματα σχεδίου.

Η ύλη για κατατακτήριες εξετάσεις ποικίλει αναλόγως τη σχολή και για το λόγο αυτό η διδασκαλία γίνεται σε ατομικό επίπεδο προσανατολισμένη στις ανάγκες της κάθε σχολής.

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία αναφέρονται στις λεπτομέρειες της κάθε σχολής και στην εξεταζόμενη ύλη, κάποια γενικά στοιχεία είναι τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής

  • πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, (Α.Ε.Ι.),
  • Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά,
  • Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  • κατόχων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων που επιθυμούν να καταταγούν σε σχολές προς απόκτηση και άλλου πτυχίου.

Ποσοστό κατατασσόμενων

Το ποσοστό των κατατασσόμενων είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Η εγγραφή των επιτυχόντων σε εξάμηνο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της κάθε Σχολής. Η Γραμματεία ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης και αντίστοιχα απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης. Επίσης απαλλάσσονται από τα μαθήματα τα οποία θα εξετασθούν για την κατάταξή τους στη Σχολή.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΤΕΙ

Τα μαθήματα σχεδίου που αφορούν στις κατατακτήριες των παρακάτω σχολών είναι γραμμικό σχέδιο ή και αρχιτεκτονική σύνθεση και ελεύθερο σχέδιο ή χρώμα. Για το γραμμικό σχέδιο η ύλη μπορεί να αφορά σε γνώσεις αποτύπωσης, δημιουργία τομών και όψεων αντικειμένων ή κτιρίων και βασικές γνώσεις οικοδομικής μέχρι εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Στο ελεύθερο σχέδιο μπορεί να εκτείνεται και σε γνώσεις χρώματος.

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΑΤΡΑ)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(ΒΟΛΟΣ)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΑΝΙΑ)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΞΑΝΘΗ)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Γραφιστικής Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το τμήμα προετοιμασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων της ΑΣΚΤ έχει ως στόχο την εξειδίκευση των υποψηφίων στις δοκιμασίες που απαιτούνται στις κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και στη δημιουργία του φακέλου τους.
Πιο συγκεκριμένα, η προετοιμασία των υποψηφίων διαφοροποιείται αναλόγως με το αντικείμενο ενδιαφέροντος του κάθε υποψηφίου (ζωγραφική, γλυπτική ή χαρακτική). Οι ενδιαφερόμενοι για ζωγραφική εξασκούνται στο χρώμα ενώ για γλυπτική και χαρακτική στο σχέδιο. Όλοι οι υποψήφιοι δουλεύουν με έμψυχο (γυμνό μοντέλο) και άψυχο μοντέλο (εκμαγεία) σε χαρτί ή τελάρο διαστάσεων 70 x 100 cm., καθώς και στην προετοιμασία του λεκτικού θέματος.

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
(ΑΘΗΝΑ)

 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΛΩΡΙΝΑ)

 

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ